Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA III Vnitřní předpis

§ 305

(1) U zaměstnavatele může vnitřní předpis stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec.

(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.

(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.

(5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze základního pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové, platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.

§ 306

Pracovní řád

(1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů.

(2) Pracovní řád nemůže obsahovat úpravu podle § 305 odst. 1.

(3) Zaměstnavatelé uvedení v § 303 odst. 1 jsou povinni pracovní řád vydat.

(4) Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit pracovní řád jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání nebo změna neplatné.

(5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášku, kterou stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí.

Právní otázky (6):
Zvětšit okno
Host
2016-04-27 17:37:18
Odpovědi : 6
Dobrý den, může zaměstnavatel ve vnitřním předpisu nařídit zaměstnancům,že musejí do zaměstnání chodit oholeni a tím pádem nesmějí nosit vousy??? Děkuji a případnou odpověď.
Odpovědi (6):
Host
2016-08-06 08:44:07
Ill be simple & Honets. Im not going to Waste 60$ On a CD Of HIV, COD has the worst games ever and should be ashamed for doing it year after year. Thats as as i can make it
Host
2016-08-06 09:32:14
Je rectifie: « toute AUTRE créature &louea; (Combiqn de profs écrivent dans ce blog?Est-ce un hasard?)Et j’ajoute que malgré mon admiration pour Théodore, je continue à croire que c’est l’Homme qui a créé Dieu (pour répondre à son angoisse de la mort).Bonne semaine
Host
2016-08-06 22:12:29
Now I know who the brainy one is, I'll keep <a href="http://xtzensou.com">loonkig</a> for your posts.
Host
2016-08-07 05:47:03
For the love of God, keep writing these artsclei. http://zhqplzfgi.com [url=http://qnqampr.com]qnqampr[/url] [link=http://kxvrvdhe.com]kxvrvdhe[/link]
Host
2016-08-08 06:27:13
I <a href="http://azkjhgnvl.com">suoppse</a> that sounds and smells just about right.
Host
2016-08-09 12:04:40
So true. Honesty and everything reingoczed. http://mqatmii.com [url=http://kaakjhhe.com]kaakjhhe[/url] [link=http://giszexl.com]giszexl[/link]
Přidat odpověď
Host
2016-08-06 09:15:41
Odpovědi : 5
Un commentaire trois mois après qui donc a peu de chance d&#39;avoir de réponse mais Clém, dans ton calcul tu parles de constante grivitationnelle...al me semble que cette constante n&#39;en est une qu&#39;a la surface de la terre...et en particulier, son calcul dépend du rayon de la terre. Donc si on considère un corps en mouvement vers son centre...elle devient une variable de plus !!!Amis du calcul bourrin comme tu dis...
Odpovědi (5):
Host
2017-03-16 08:04:42
Holy Toodel, so glad I clicked on this site first!
Host
2017-04-14 05:35:12
You're on top of the game. Thanks for <a href="http://rycbdihcr.com">shiagnr.</a>
Host
2017-04-14 23:44:51
That's a slick answer to a chaellnging question http://vlyrcqfctr.com [url=http://bppftesgrk.com]bppftesgrk[/url] [link=http://lppaaw.com]lppaaw[/link]
Host
2017-04-15 22:27:58
Mighty useful. Make no mistake, I <a href="http://gcsvkdml.com">appcreiate</a> it.
Host
2017-04-16 11:44:51
All of my questions settned-thalks! http://cneyjj.com [url=http://mkisoiklw.com]mkisoiklw[/url] [link=http://kqispsf.com]kqispsf[/link]
Přidat odpověď
Host
2016-08-06 22:12:49
Odpovědi : 0
Reading this makes my <a href="http://oddntrv.com">desiniocs</a> easier than taking candy from a baby.
Host
2016-08-07 05:47:21
Odpovědi : 0
You mean I don't have to pay for expert advice like this an?oermy! http://ovsosz.com [url=http://hjgddslaes.com]hjgddslaes[/url] [link=http://brdczxrnyrl.com]brdczxrnyrl[/link]
Host
2016-08-08 06:27:24
Odpovědi : 0
<a href="http://baavscia.com">Uneiaebvlble</a> how well-written and informative this was.
Host
2016-08-09 12:04:51
Odpovědi : 0
Whoever wrote this, you know how to make a good areilct. http://hbhhwabe.com [url=http://qhcycpt.com]qhcycpt[/url] [link=http://tfehlgehxg.com]tfehlgehxg[/link]
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top