Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy evropské unie, a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit

§ 363

Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou nadpis hlavy IV v části první, § 16 odst. 2 a 3, § 30 odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 5, § 40 odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech „nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště", § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď" a písm. d), § 54 písm. b) spočívající ve slovech „to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou", § 54 písm. c) spočívající ve slovech „nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou", § 54 písm. d) „o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou", § 62 až 64, § 78 odst. 1 písm. a) až f), j), k) a m) spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu", ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích" a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.", § 79 odst. 1, § 79a, § 85 odst. 4 spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)", § 86 odst. 3 a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 93a odst. 1 až 3 a odst. 5, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) body 1 a 3 a odst. 2, § 101, 102, § 103 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) až do konce odstavce 1, odst. 2 až 5, § 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu", odst. 3 písm. a), 4 a 7, § 106 odst. 1 až 4 písm. a), c), d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113 odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat", § 195, 196, § 197 odst. 3 spočívající ve slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let", spočívající ve slovech „rodičovská dovolená přísluší", § 197 odst. 3 věta druhá a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst. 2 písm. a), § 213 odst. 1, § 217 odst. 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 218 odst. 1, § 222 odst. 2, § 229 odst. 1 spočívající ve slovech „odborná praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat", § 238 odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2, § 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první, § 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 6 a 8, § 277 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti", § 278 odst. 1 až 3, odst. 4 věta druhá a třetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h) a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a) až f), § 281 odst. 5, § 288 až 299, § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmeno b), § 309 odst. 4 a 5, § 316 odst. 4 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace zejména o" a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve slovech „to neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený", § 319, § 338 odst. 2 a 3, § 339 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 339 odst. 2, 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4 a § 350 odst. 2 (§ 4b odst. 1 věta druhá).

Právní otázky (9339):Zobrazit všechny právní otázky
Zvětšit okno
ktaletppaw
2018-09-18 05:19:32
Odpovědi : 0
<a href="http://valladium.com">buy liquid cialis online</a> cialis generic canada pharmacy http://valladium.com
ptaletcylx
2018-09-18 05:53:04
Odpovědi : 0
<a href="http://viciolatino.com">cheap viagra europe</a> viagra for sale online cheap http://viciolatino.com
ktaletcitc
2018-09-18 10:14:46
Odpovědi : 0
<a href="http://baymontelreno.com">best generic cialis</a> generic cialis without prescription http://baymontelreno.com
gtaleturnp
2018-09-18 16:08:28
Odpovědi : 0
<a href="http://baymontelreno.com">cheap viagra cialis uk</a> buy cialis non prescription http://baymontelreno.com
htaletkmta
2018-09-18 19:20:15
Odpovědi : 0
<a href="http://baymontelreno.com">mail order cialis</a> order cialis online canada http://baymontelreno.com
italetofhe
2018-09-18 21:01:34
Odpovědi : 0
<a href="http://h-m-j.com">viagra online canadian pharmacy</a> cheap indian viagra http://h-m-j.com
btaletxagb
2018-09-19 03:48:47
Odpovědi : 0
<a href="http://baymontelreno.com">buy generic cialis online safely</a> buy brand cialis http://baymontelreno.com
utaletnboh
2018-09-19 06:14:26
Odpovědi : 0
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">order cialis online no prescription</a> cheap cialis 10mg http://usedrestaurantequipmentaz.com
qtaletsohj
2018-09-19 08:44:26
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmaonline.com">generic viagra pills</a> cheap generic viagra online http://canadian-pharmaonline.com
staletnwyw
2018-09-19 14:58:14
Odpovědi : 0
<a href="http://missreplicawatches.com">buy generic cialis</a> cialis 5 mg http://missreplicawatches.com
ktaletobcp
2018-09-19 15:32:05
Odpovědi : 0
<a href="http://bullsac.com">levitra pills</a> levitra cost per pill http://bullsac.com
italetmzdf
2018-09-19 22:39:53
Odpovědi : 0
<a href="http://bullsac.com">levitra 20 mg how long does it last</a> levitra for women http://bullsac.com
utalettemh
2018-09-20 02:52:02
Odpovědi : 0
<a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis online india</a> cheap cialis 20 mg http://rabbitinahat.com
wtaletrtoq
2018-09-20 05:00:38
Odpovědi : 0
<a href="http://istanbulexpressonline.com">discount generic viagra</a> order viagra online canada http://istanbulexpressonline.com
vtaletrasn
2018-09-20 07:43:28
Odpovědi : 0
<a href="http://gigawatt6.com">generic cialis lowest price</a> cialis for sale cheap http://gigawatt6.com
etaletovem
2018-09-20 10:30:21
Odpovědi : 0
<a href="http://valladium.com">cheap cialis canadian</a> generic cialis without prescription http://valladium.com
htaletfhqx
2018-09-20 14:24:04
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmaonline.com">get viagra prescription online</a> buy viagra from canada http://canadian-pharmaonline.com
ftaletlzrp
2018-09-20 17:25:42
Odpovědi : 0
<a href="http://gigawatt6.com">how to order cialis</a> generic cialis online usa http://gigawatt6.com
ftaleteooz
2018-09-20 20:56:30
Odpovědi : 0
<a href="http://gigawatt6.com">buy cialis online canada pharmacy</a> generic cialis http://gigawatt6.com
ltaletczio
2018-09-20 22:03:10
Odpovědi : 0
<a href="http://missreplicawatches.com">buy cialis online safely</a> generic cialis lowest price http://missreplicawatches.com
xtaletzoea
2018-09-21 01:57:41
Odpovědi : 0
<a href="http://buycialisonlineglka.com">order cialis from india</a> buy cheap cialis uk http://buycialisonlineglka.com
otaletipra
2018-09-23 23:09:41
Odpovědi : 0
<a href="http://buycialisonlineglka.com">buy cialis uk</a> order cialis daily http://buycialisonlineglka.com
ptaletzlzo
2018-09-24 03:46:15
Odpovědi : 0
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">order levitra online</a> cheapest price for levitra http://top-monterey-salinas-dentists.com
ttaletzpmj
2018-09-24 03:54:18
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmasale.com">cheap cialis tablets</a> generic cialis online http://canadian-pharmasale.com
italetxjvq
2018-09-24 10:07:05
Odpovědi : 0
<a href="http://bullsac.com">levitra heartburn</a> bayer levitra online http://bullsac.com
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top