Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy evropské unie, a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit

§ 363

Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou nadpis hlavy IV v části první, § 16 odst. 2 a 3, § 30 odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 5, § 40 odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech „nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště", § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď" a písm. d), § 54 písm. b) spočívající ve slovech „to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou", § 54 písm. c) spočívající ve slovech „nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou", § 54 písm. d) „o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou", § 62 až 64, § 78 odst. 1 písm. a) až f), j), k) a m) spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu", ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích" a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.", § 79 odst. 1, § 79a, § 85 odst. 4 spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)", § 86 odst. 3 a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 93a odst. 1 až 3 a odst. 5, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) body 1 a 3 a odst. 2, § 101, 102, § 103 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) až do konce odstavce 1, odst. 2 až 5, § 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu", odst. 3 písm. a), 4 a 7, § 106 odst. 1 až 4 písm. a), c), d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113 odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat", § 195, 196, § 197 odst. 3 spočívající ve slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let", spočívající ve slovech „rodičovská dovolená přísluší", § 197 odst. 3 věta druhá a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst. 2 písm. a), § 213 odst. 1, § 217 odst. 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 218 odst. 1, § 222 odst. 2, § 229 odst. 1 spočívající ve slovech „odborná praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat", § 238 odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2, § 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první, § 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 6 a 8, § 277 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti", § 278 odst. 1 až 3, odst. 4 věta druhá a třetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h) a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a) až f), § 281 odst. 5, § 288 až 299, § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmeno b), § 309 odst. 4 a 5, § 316 odst. 4 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace zejména o" a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve slovech „to neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený", § 319, § 338 odst. 2 a 3, § 339 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 339 odst. 2, 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4 a § 350 odst. 2 (§ 4b odst. 1 věta druhá).

Právní otázky (9425):Zobrazit všechny právní otázky
Zvětšit okno
ntaletafke
2018-10-09 21:52:50
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">cheap cialis generic india</a> buy cialis 20 pills http://canadian-pharmacyiorder.com
htaletqldz
2018-10-10 02:03:08
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">order cialis online no prescription canada</a> cialis 90 pills http://canadian-pharmacyibuy.com
ptaletebau
2018-10-10 04:27:04
Odpovědi : 0
<a href="http://bullsac.com">levitra for cheap</a> buy levitra online usa http://bullsac.com
btaletdahr
2018-10-10 12:01:15
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">buy real cialis</a> usa rundreise erfahrungsbericht cialis http://canadian-pharmacyibuy.com
utaletoprn
2018-10-10 15:47:32
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmapills.com">buy viagra soft online</a> order viagra http://canadian-pharmapills.com
htaletxsug
2018-10-11 12:01:18
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmausa.com">buy generic viagra online</a> buy viagra internet http://canadian-pharmausa.com
ataletcier
2018-10-11 17:24:06
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">cialis patent expiration</a> generic cialis without prescription http://canadian-pharmamrdi.com
ataletqlfz
2018-10-12 04:10:52
Odpovědi : 0
<a href="http://missreplicawatches.com">cialis dose</a> cialis viagra http://missreplicawatches.com
utaletitsi
2018-10-12 07:38:08
Odpovědi : 0
<a href="http://viciolatino.com">viagra pills sale</a> viagra cost per pill http://viciolatino.com
vtaletcjgg
2018-10-12 10:59:04
Odpovědi : 0
<a href="http://h-m-j.com">can you buy viagra online</a> generic viagra online pharmacy http://h-m-j.com
italetpfge
2018-10-12 21:08:34
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">comprar cialis online usa</a> ordering cialis online http://canadian-pharmamrdi.com
ttaletltsz
2018-10-12 21:20:25
Odpovědi : 0
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cialis 5 mg</a> order cialis http://usedrestaurantequipmentaz.com
ytaletcwia
2018-10-13 03:17:26
Odpovědi : 0
<a href="http://valladium.com">canadian pharmacy online cialis</a> generic cialis usa buy http://valladium.com
ptaletkipi
2018-10-13 09:06:52
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">buy cialis online with prescription</a> how to order cialis from canada http://canadian-pharmacyibuy.com
ctaletzhqv
2018-10-13 12:33:59
Odpovědi : 0
<a href="http://valladium.com">order cialis online usa</a> cialis online usa http://valladium.com
etalethzdk
2018-10-13 12:57:10
Odpovědi : 0
<a href="http://canadian-pharmasale.com">genuine cialis online</a> order generic cialis online canada http://canadian-pharmasale.com
ataletsbsq
2018-10-13 22:31:03
Odpovědi : 0
<a href="http://unishade.com">buy cialis canada pharmacy</a> ordering cialis online http://unishade.com
utaletmahl
2018-10-14 02:26:19
Odpovědi : 0
<a href="http://h-m-j.com">generic viagra usa</a> best place to buy generic viagra http://h-m-j.com
gtaletjayu
2018-10-14 11:15:11
Odpovědi : 0
<a href="http://h-m-j.com">viagra for men</a> online order for viagra http://h-m-j.com
ctaletkhbz
2018-10-14 11:23:41
Odpovědi : 0
<a href="http://waltzweekend.com">buy viagra cheap</a> order viagra online http://waltzweekend.com
xtaletqilv
2018-10-14 16:26:17
Odpovědi : 0
<a href="http://gigawatt6.com">cialis professional reviews</a> how to take cialis http://gigawatt6.com
etaletuodf
2018-10-14 21:52:15
Odpovědi : 0
<a href="http://viciolatino.com">viagra usa</a> viagra online http://viciolatino.com
ytaletmzed
2018-10-15 07:30:19
Odpovědi : 0
<a href="http://valladium.com">buy cialis on line</a> cialis for sale cheap http://valladium.com
vtaletgqyo
2018-10-15 14:47:42
Odpovědi : 0
<a href="http://viciolatino.com">buy viagra online cheap</a> generic viagra online http://viciolatino.com
mtaletgxqy
2018-10-15 22:32:35
Odpovědi : 0
<a href="http://gigawatt6.com">how to buy cialis cheapcialis online usa</a> order cialis online http://gigawatt6.com
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top