Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA XVIII Průměrný výdělek

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 351

Má-li být v základních pracovněprávních vztazích uvedených v § 3 použit průměrný výdělek, musí se postupovat při jeho zjištění jen podle této hlavy.

§ 352

Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.

§ 353

(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.

(2) Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat.

(3) Dojde-li ke zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas (§ 114 odst. 2 a § 127 odst. 2) v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby podle odstavce 2 také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta.

Díl 2

Rozhodné období

§ 354

(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.

(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.

(3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.

(4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

Díl 3

Pravděpodobný výdělek

§ 355

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Díl 4

Formy průměrného výdělku

§ 356

(1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.

(2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

(3) Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti100), pojistného na všeobecné zdravotní pojištění101) a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti102), vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Díl 5

Společná ustanovení o průměrném výdělku

§ 357

(1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).

(2) U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna až po této změně, se vychází pro účely vyměřovacího základu podle právní úpravy úrazového pojištění z průměrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní smlouvy, pokud to je pro zaměstnance výhodnější.

§ 358

Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda nebo plat poskytuje. Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle věty první odpovídající odpracované době.

§ 359

V případech, kdy se podle právních předpisů používá v souvislosti s náhradou škody průměrný výdělek u žáků nebo studentů nebo u fyzických osob se zdravotním postižením103), kteří nejsou zaměstnáni a jejichž příprava pro povolání (činnosti) se provádí podle zvláštních právních předpisů, vychází se z výše průměrného výdělku podle § 357.

§ 360

Bude-li to pro zaměstnance výhodnější, je pro účely vyměřovacího základu podle právní úpravy úrazového pojištění rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok.

§ 361

Zjištění průměrného výdělku zaměstnance činného na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se řídí tímto zákonem. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, je rozhodným obdobím (§ 354 odst. 1) celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu.

§ 362

(1) Za mzdu nebo plat se pro účely zjištění průměrného výdělku považuje i odměna z dohody, odměna nebo jiný příjem poskytovaný zaměstnanci za práci v jeho zaměstnání konaném v jiném pracovním vztahu než v pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 větě druhé, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

(2) Vykonává-li zaměstnanec práci u téhož zaměstnavatele ve více základních pracovněprávních vztazích uvedených v § 3 nebo ve více pracovních vztazích, posuzuje se mzda, plat nebo odměna v každém základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 nebo pracovním vztahu, odděleně.

Právní otázky (285):Zobrazit všechny právní otázky
Zvětšit okno
BillyAvaip
2017-09-12 14:12:04
Odpovědi : 0
wh0cd7452950 <a href=http://tretinoin.fail/>tretinoin cream</a>
Aaronvom
2017-09-12 20:06:08
Odpovědi : 0
wh0cd7820342 <a href=http://sildenafil.us.com/sildenafil-soft-tabs.html>sildenafil soft tabs</a>
Aaronvom
2017-09-13 08:58:13
Odpovědi : 0
wh0cd7967306 <a href=http://toradolprice.pro/>toradol cost</a>
CharlesNig
2017-09-13 09:15:06
Odpovědi : 0
wh0cd8187727 <a href=http://baclofen.work/>baclofen</a> <a href=http://buybuspar.shop/>cost of buspar</a> <a href=http://elimite.schule/>permethrin cream for sale</a>
Mikeflobe
2017-09-13 11:06:25
Odpovědi : 0
<a href=https://onlineloans.us.com/>loans online</a> <a href=https://writemyessay.us.com/>write my paper</a>
Aaronvom
2017-09-13 12:28:05
Odpovědi : 0
wh0cd8334658 <a href=http://buytadacip.shop/>tadacip 20mg</a> <a href=http://medrol.work/>medrol</a>
Kennethden
2017-09-13 17:49:35
Odpovědi : 0
wh0cd5689565 <a href=http://propecia.us.com/>propecia</a>
StewartEvoky
2017-09-14 12:40:20
Odpovědi : 1
<a href=http://buy-avodart.shop/>avodart</a> <a href=http://tetracycline.fund/>where to buy tetracycline</a>
Odpovědi (1):
ctaletvzsm
2017-12-25 00:08:28
bojjsbnu http://yogaheaters.com buy viagra <a href="http://tuxrentalonline.com/">buy viagra</a> ymjk http://valleyofshadowsanddreams.com/ - generic viagra online
Přidat odpověď
Brettorimi
2017-09-14 14:55:20
Odpovědi : 0
<a href=http://buy-crestor.work/>extra resources</a> <a href=http://paxil.mba/>paxil</a>
Mikeflobe
2017-09-15 07:05:35
Odpovědi : 0
<a href=https://onlineloans.us.com/>https://onlineloans.us.com/</a>
Johnflobe
2017-09-16 05:15:27
Odpovědi : 0
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
Johnflobe
2017-09-16 21:16:41
Odpovědi : 0
<a href=https://paydayloans.us.org/>view homepage</a>
Jamestek
2017-09-19 19:04:24
Odpovědi : 0
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
Jamestek
2017-09-21 01:53:38
Odpovědi : 0
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loan online</a>
Jamestek
2017-09-21 17:48:52
Odpovědi : 0
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>
Jamestek
2017-09-22 09:10:22
Odpovědi : 2
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>
Odpovědi (2):
vtaletnotj
2017-12-04 18:56:44
dazfwydf http://viagrainimper.info buy generic viagra <a href="http://yogaheaters.com/">order viagra</a> ixde http://valleyofshadowsanddreams.com/ - buy generic viagra
dtaletvaah
2017-12-24 11:24:58
jjcqsbip http://tuxrentalonline.com buy viagra usa <a href="http://viagrainimper.info/">generic viagra online</a> xdey http://tuxrentalonline.com/ - buy viagra pills
Přidat odpověď
Jamestek
2017-09-23 00:46:42
Odpovědi : 3
<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online direct lenders</a> <a href=https://essayonline.us.com/>here</a>
Odpovědi (3):
dtaletcypk
2017-12-04 18:56:36
gzmvtevk http://valleyofshadowsanddreams.com viagra coupon <a href="http://viagrainimper.info/">buy viagra</a> ldyt http://valleyofshadowsanddreams.com/ - viagra online
ptaletkxfb
2017-12-24 11:24:52
xqcaazqa http://valleyofshadowsanddreams.com viagra coupon <a href="http://tuxrentalonline.com/">buy viagra uk</a> dxpl http://valleyofshadowsanddreams.com/ - viagra coupon
ytaletkgyi
2018-01-07 06:26:25
fyvwcgyk http://onevoicemethod.com buy viagra jelly <a href="http://rabbitinahat.com">buy generic cialis</a> pdhb http://rabbitinahat.com - how to buy cialis
Přidat odpověď
Jamestek
2017-09-24 08:43:43
Odpovědi : 0
<a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a>
Jamestek
2017-09-24 23:58:45
Odpovědi : 0
<a href=https://essaywritingservices.us.com/>good homework music</a>
Jamestek
2017-09-25 16:02:44
Odpovědi : 0
<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online no credit check direct lender</a>
Jamestek
2017-09-26 08:09:58
Odpovědi : 0
<a href=https://essayonline.us.com/>buy essay</a>
Chauncey
2017-11-27 05:20:52
Odpovědi : 0
online short term loans i need cash bad credit short term loans what are good credit scores money loans online
Jerilyn
2018-01-16 01:18:25
Odpovědi : 0
play casino games online online casino pogo casino slots free casino games and poker
Geneva
2018-01-17 01:33:39
Odpovědi : 0
loans for bad credit payday loans no credit check loans no credit loans no credit check loans no credit check
Maryellen
2018-01-20 18:20:36
Odpovědi : 0
best us casinos online 456 free slots casino harrah's casino locations by state casinos in michigan with hotels best us casinos online
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
informujte mě e-mailem, když se dostanete odpověď
Jste člověk
 

Top