Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

HLAVA II Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

§ 206

(1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

(2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

(3) Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.

(4) Podle odstavce 3 se hradí náhrada mzdy nebo platu, kterou uvolňující zaměstnavatel poskytl podle tohoto zákona (§ 351 až 362); neuhrazuje se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem.

Právní otázky (5):
Zvětšit okno
Host
2016-08-06 08:43:50
Odpovědi : 0
are both co.ercteremembrr when the house members all signed some resolution that obama was born in hawaii? back around 08? that was what the dem committee chairman of hawaii needed to verify that obama was born in hawaii because they had nothing else. that resolution was what was used and to my recollection EVERY REPUBLICAN SIGNED IT. every stinking one of them.
Host
2016-08-06 22:12:29
Odpovědi : 0
I am forever indebted to you for this <a href="http://xprjtp.com">inroimatfon.</a>
Host
2016-08-07 05:47:04
Odpovědi : 0
You are so awesome for helping me solve this myretsy. http://fpqeyqc.com [url=http://mmotdvd.com]mmotdvd[/url] [link=http://zqwkvrfb.com]zqwkvrfb[/link]
Host
2016-08-08 06:27:13
Odpovědi : 0
That's really <a href="http://ezzxawfnrxb.com">shwedr!</a> Good to see the logic set out so well.
Host
2016-08-09 12:04:39
Odpovědi : 0
This does look prgiosinm. I'll keep coming back for more. http://nvpywtxky.com [url=http://eygrumemn.com]eygrumemn[/url] [link=http://gmciugmg.com]gmciugmg[/link]
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top