Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

HLAVA VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku

§ 96

(1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce

(2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.

§ 97

(1) Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby. Věta první neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy nebo platu (§ 192).

(2) Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby, vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci pracovní volno, nebo jde-li o činnost zástupců zaměstnanců, se posuzuje jako výkon práce celá tato doba.

(3) Překážky v práci na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce, jestliže zasáhly do směny zaměstnance, a to za každý jednotlivý den v rozsahu průměrné délky směny.

(4) Za dobu 1 dne se považuje pro účely odstavců 1 až 3 doba odpovídající průměrné délce směny vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby.

(5) Při uplatnění konta pracovní doby se pracovní volno pro překážky v práci na straně zaměstnance poskytuje v rozsahu nezbytně nutné doby, popřípadě v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den.

§ 98

(1) Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu.

(2) Prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období podle § 86 odst. 3 nebo podle § 87 odst. 3.

§ 99

Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací.

Právní otázky (6):
Zvětšit okno
Host
2016-08-06 09:16:29
Odpovědi : 0
В планах есть статья по работе с внешней вспышкой, но по срокам точно не скажу. В двух словах, встроенная вспышка дает вам управляемый источник света, который позволяет моделировать тени, объем, ну и естественно помогает держаться в “рабочих” рамках А‘‹Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÃ¸-дÐøафрагв¼Ã‘‹ более гибко, чем встроенная.
Host
2016-08-06 22:12:49
Odpovědi : 0
I could read a book about this without finding such real-world <a href="http://pqpsyxrev.com">apsorachep!</a>
Host
2016-08-07 05:47:24
Odpovědi : 0
Wow, that's a really clever way of thniknig about it! http://ezcngphyc.com [url=http://kfkkcmxou.com]kfkkcmxou[/url] [link=http://ebnbndvlp.com]ebnbndvlp[/link]
Host
2016-08-08 06:27:25
Odpovědi : 0
That's a <a href="http://xpxldjppqm.com">we--lthoughtlout</a> answer to a challenging question
Host
2016-08-09 12:04:51
Odpovědi : 0
I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very kndeewoglable? http://hbqmpjgss.com [url=http://osfzkw.com]osfzkw[/url] [link=http://flbllcu.com]flbllcu[/link]
OksanaKnics
2017-02-12 16:42:54
Odpovědi : 0
dna moczanowa a pomidory dna moczanowa ziola <a href=http://seeknet.pl/>http://seeknet.pl/</a> dna moczanowa czego nie wolno jesc dna moczanowa a picie alkoholu
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top