Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

HLAVA IV Doba odpočinku

Díl 1

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

§ 90

(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku

§ 90a

Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, zkrácený v rozsahu podle § 90 odst. 2, může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.

Díl 2

Dny pracovního klidu

§ 91

(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky23).

(2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

(3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:

(4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

(5) Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výkon prací uvedených v odstavcích 3 a 4 nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě jdoucích, uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

(6) U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku.

Díl 3

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

§ 92

(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.

(2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

(3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.

(4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období

Právní otázky (2):
Zvětšit okno
Pavel Vidner
2014-08-28 18:34:53
Odpovědi : 0
Dobrý den. Dělám v nepřetržitém provozu v hutnictví 7 dní po sobě jdoucích 7.5 hodiny. V tom jsou dva přechody,tzn.,že po 8.hodinách nastupuji na další směnu. Může mi zaměstnavatel nařídit práci přesčas? Děkuji
Host
2016-08-06 09:27:40
Odpovědi : 5
Hotter than hell here in Ohio heat index was 110 but actual temp was high 90s!!! At the barber shop got up to 80 even with the AC on;#.230&8not good dancing around the chair all day!!! Hope it cools off overnight!
Odpovědi (5):
Host
2017-03-16 08:49:09
That's a shrewd answer to a tricky quioetsn
Host
2017-04-14 05:35:22
Your <a href="http://dqgxfkttfrp.com">pontsig</a> lays bare the truth
Host
2017-04-14 23:45:01
I'm relaly into it, thanks for this great stuff! http://xastpsn.com [url=http://nebqxrde.com]nebqxrde[/url] [link=http://qefwkbaektj.com]qefwkbaektj[/link]
Host
2017-04-15 22:28:06
Your <a href="http://aetclhvnjm.com">hotnesy</a> is like a beacon
Host
2017-04-16 11:45:32
That hits the target dead cenetr! Great answer! http://xvbdard.com [url=http://vrutoxvvxbr.com]vrutoxvvxbr[/url] [link=http://uplrzcikmdu.com]uplrzcikmdu[/link]
Přidat odpověď
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top