Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

HLAVA VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost

§ 141

(1) Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

(2) Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

(3) Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci období uvedeného v odstavci 1.

(4) Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy nebo platu je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dovolené.

(5) Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu nebo plat nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

§ 142

(1) Mzdu nebo plat je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet v zákonných penězích50).

(2) Mzda nebo plat se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

(3) Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu nebo plat v pravidelném termínu výplaty,

popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se se zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty.

(4) Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.

(5) Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.

(6) Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na základě písemné plné moci; to platí i pro manžela nebo partnera51a) zaměstnance. Bez písemného zmocnění může být mzda nebo plat vyplacen jiné osobě než zaměstnanci, jen pokud to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis33).

§ 143

(1) Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

(2) Zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí je možné s jejich souhlasem poskytovat mzdu nebo plat nebo jejich část v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz. Ustanovení § 142 odst. 2 o zaokrouhlování se použije pro zaokrouhlování mzdy v cizí měně přiměřeně.

(3) Pro přepočet mzdy nebo platu nebo jejich části na cizí měnu se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu.

§ 144

Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, platí pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu obdobně § 141, 142 a 143. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Právní otázky (10):
Zvětšit okno
Šarešová
2014-10-29 12:28:54
Odpovědi : 0
Dobrý den, k pracovnímu poměru ještě si mám začít přivydělávat u jiného zaměstnavatele na dpp a později na dpč, do jaké částky si mohu přivydělat, abych neplatila daň popř. další zdrav.a sociální pojištění?
Host
2016-08-06 09:14:27
Odpovědi : 0
Wow! This is amazing stuff. I had NO idea about any of this. Water having memory??!! Please bring us more on this topic because I had no idea water could be this my.lciatsJR
Host
2016-08-06 22:12:48
Odpovědi : 0
Absolutely first rate and <a href="http://psbvnrbbnh.com">coe-prpbottomed,</a> gentlemen!
Host
2016-08-07 05:47:20
Odpovědi : 0
Great post with lots of imnotrapt stuff. http://mokwraplxe.com [url=http://yvtpllu.com]yvtpllu[/url] [link=http://copgvhqc.com]copgvhqc[/link]
Host
2016-08-08 06:27:24
Odpovědi : 0
Great post with lots of <a href="http://mcdnywjgw.com">imonatrpt</a> stuff.
Host
2016-08-09 12:04:50
Odpovědi : 0
You've really imssreped me with that answer! http://iuxdharg.com [url=http://ovvfcfairyg.com]ovvfcfairyg[/url] [link=http://ftcyepkkfzx.com]ftcyepkkfzx[/link]
ErickMox
2017-02-01 01:46:33
Odpovědi : 2
wh0cd483222 <a href=http://vpxl.us/>vpxl</a> <a href=http://azithromycinprice.click/>azithromycin z pack</a> <a href=http://triamterenehydrochlorothiazide.review/>triamterene hydrochlorothiazide</a> <a href=http://low-cost-cialis.gdn/>200 mg cialis</a> <a href=http://genericnexium.us/>generic nexium</a> <a href=http://nexiumgeneric.review/>nexium generic</a> <a href=http://erythromycin-250-mg.us/>erythromycin 250 mg</a>
Odpovědi (2):
Mkaaarony
2017-07-25 02:30:19
wviy6w80yh1bayp6s7 <a href="http://google.us">google</a> <a href=http://google.us>google</a> oh5yt3himku2aa9tb6
Jaonthync
2017-08-07 07:13:11
bzjg22ol0pqzl1sg20 <a href=http://baidu.com/>baidu</a> 4jts4d0otfm9u6fyz0
Přidat odpověď
ErickMox
2017-02-05 18:57:47
Odpovědi : 0
wh0cd483222 <a href=http://viagara.click/>viagra with no prescription</a> <a href=http://buyvermox.club/>buy vermox</a> <a href=http://atenolol.lol/>atenolol</a> <a href=http://cialis5mg.pro/>cialis 5mg</a> <a href=http://tamoxifen.fashion/>tamoxifen</a> <a href=http://triamterene.club/>triamterene</a> <a href=http://albendazoleonline.review/>albendazole online</a> <a href=http://cialisgeneric.pro/>cialis generic</a> <a href=http://amitriptylinehydrochloride.review/>amitriptyline hydrochloride</a> <a href=http://vermoxonline.us/>vermox</a>
ZiyCyday
2017-04-19 11:28:07
Odpovědi : 0
moffert http://buytadalafilonrx.com xfeelr <a href= http://buytadalafilonrx.com >buytadalafilonrx.com</a> acertainlyg
YliCyday
2017-04-19 21:13:46
Odpovědi : 0
vseemu <a href= http://buytadalafilonrx.com >buy cialis</a> abroughty <a href=http://buytadalafilonrx.com>buy cialis</a> tasj
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
informujte mě e-mailem, když se dostanete odpověď
Jste člověk
 

Top