Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

HLAVA VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost

§ 141

(1) Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

(2) Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

(3) Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci období uvedeného v odstavci 1.

(4) Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy nebo platu je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dovolené.

(5) Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu nebo plat nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

§ 142

(1) Mzdu nebo plat je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet v zákonných penězích50).

(2) Mzda nebo plat se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

(3) Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu nebo plat v pravidelném termínu výplaty,

popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se se zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty.

(4) Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.

(5) Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.

(6) Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na základě písemné plné moci; to platí i pro manžela nebo partnera51a) zaměstnance. Bez písemného zmocnění může být mzda nebo plat vyplacen jiné osobě než zaměstnanci, jen pokud to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis33).

§ 143

(1) Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

(2) Zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí je možné s jejich souhlasem poskytovat mzdu nebo plat nebo jejich část v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz. Ustanovení § 142 odst. 2 o zaokrouhlování se použije pro zaokrouhlování mzdy v cizí měně přiměřeně.

(3) Pro přepočet mzdy nebo platu nebo jejich části na cizí měnu se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu.

§ 144

Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, platí pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu obdobně § 141, 142 a 143. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Zvětšit okno
Jamestek
2017-10-03 07:33:19
Odpovědi : 0
payday loans bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>bad credit payday loans</a> payday loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit
Jamestek
2017-10-04 20:07:47
Odpovědi : 0
custom essay writing <a href=https://writemyessay.us.com>https://writemyessay.us.com</a> WriteMyEssay.us.com https://writemyessay.us.com - write my essay
Buying Essay
2017-10-05 04:19:29
Odpovědi : 0
essay writing service online <a href=https://essaywritingservice.us.com>best essay writing services</a> essays writing services <a href=https://essaywritingservice.us.com>essay writing service review</a>
Jamestek
2017-10-05 05:53:18
Odpovědi : 0
best payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online direct lenders</a> explained here https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online
Buy Essays Online
2017-10-05 21:11:32
Odpovědi : 0
Full Report <a href=https://writemyessay.us.com>custom essay writing service</a> This Site <a href=https://writemyessay.us.com>custom essay writing</a>
Jamestek
2017-10-06 01:29:20
Odpovědi : 0
payday loan <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loan</a> instant payday loans online direct lenders https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online no credit check direct lender
Jamestek
2017-10-06 13:35:26
Odpovědi : 0
free web cam porn <a href=https://sexchat.us.com>sex chat</a> free live sex shows https://sexchat.us.com - wife webcam
Jamestek
2017-10-08 10:19:24
Odpovědi : 0
secure payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>best payday loans online</a> payday loans online no credit check https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online
Payday Loans
2017-10-09 00:13:25
Odpovědi : 0
payday loans bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>loans</a> Learn More <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>bad credit payday loans</a>
Jamestek
2017-10-09 02:32:23
Odpovědi : 0
essay writing service <a href=https://essaywritingservice.us.com>admission essay writing service</a> essay writing services reviews https://essaywritingservice.us.com - write essays for me
Jamestek
2017-10-09 06:03:02
Odpovědi : 0
online payday loans for bad credit <a href=https://onlineloans.us.com/>loans online</a> payday loans online https://onlineloans.us.com/ - Continue Reading
Speedy Cash
2017-10-09 20:31:29
Odpovědi : 0
site here <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online</a> same day payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans</a>
Getting A Loan
2017-10-09 21:08:02
Odpovědi : 0
payday loans online direct lenders <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a> online payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>cash advance</a>
Quick Loans
2017-10-10 06:38:09
Odpovědi : 0
payday loans online <a href=https://paydayloansonline.us.com/>payday loans</a> payday loans online <a href=https://paydayloansonline.us.com/>found here</a>
Jamestek
2017-10-14 21:30:40
Odpovědi : 0
online essay <a href=https://writemyessay.us.com>write my paper</a> write essay for me https://writemyessay.us.com - custom essay
Jamestek
2017-10-15 04:34:23
Odpovědi : 0
sex chat <a href=https://sexchat.us.com>free online sex chat</a> web cam nude https://sexchat.us.com - sex chat
Help My Essay
2017-10-15 09:33:10
Odpovědi : 0
homepage <a href=https://essaywritingservice.us.com>essay writing service review</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservice.us.com>essay writing service</a>
Is Homework Helpful
2017-10-15 18:36:44
Odpovědi : 0
https://writemyessay.us.com/ <a href=https://essayonline.us.com>writing online</a> http://WriteMyEssay.us.com <a href=https://essayonline.us.com>online essay</a>
Jamestek
2017-10-15 19:56:06
Odpovědi : 0
free sex chat <a href=https://freesexchat.us.com>online sex video chat</a> view website <a href=https://freesexchat.us.com>sex chat online</a>
Buy Essay.Org
2017-10-15 23:15:06
Odpovědi : 0
Continue Reading <a href=https://essayonline.us.com>buy college essays online</a> essay online <a href=https://essayonline.us.com>https://WriteMyEssay.us.com/</a>
Paper Back Writer
2017-10-16 05:45:52
Odpovědi : 0
essay writing service <a href=https://essaywritingservice.us.com>best custom essay writing service</a> homeworks of america <a href=https://essaywritingservice.us.com>essay writing service review</a>
White Paper Writer
2017-10-16 07:53:10
Odpovědi : 0
best college essay writing service <a href=https://essaywritingservice.us.com>best essay writing service reviews</a> essaywritingservice.us.com <a href=https://essaywritingservice.us.com>mla handbook for writers of research papers 6th edition</a>
Essay Writing Tip
2017-10-16 18:22:56
Odpovědi : 0
paper writing services <a href=https://essayonline.us.com>buy custom essay online</a> paper writing services <a href=https://essayonline.us.com>cheap essays</a>
Jamestek
2017-10-17 02:56:08
Odpovědi : 0
Full Report <a href=https://paydayloans.us.org/>pay day loans</a> payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online with bad credit</a>
Write Essay Online
2017-10-17 03:02:10
Odpovědi : 0
cheap custom essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essays writing services</a>
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
informujte mě e-mailem, když se dostanete odpověď
Jste člověk
 

Top