Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

HLAVA II MZDA

§ 113

Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

(1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

(2) Je-li zaměstnanec statutárním orgánem zaměstnavatele, sjednává s ním mzdu nebo mu ji určuje ten, kdo ho na pracovní místo ustanovil, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(3) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

(4) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

§ 114

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.

(3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

§ 115

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

(1) Za dobu práce ve svátek23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek23), které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

§ 116

Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

§ 117

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

§ 118

Mzda za práci v sobotu a v neděli

(1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

(2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

§ 119

Naturální mzda

(1) Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci

vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112).

(2) Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo služby.

(3) Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům42), obvyklé ceně43), nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

Mzda při uplatnění konta pracovní doby

§ 120

(1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši (dále jen "stálá mzda"), sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovená vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku.

(2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.

(3) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje

§ 121

(1) Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu [§ 120 odst. 2 písm. b)] za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit.

(2) Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci pracovní dobu nerozvrhne. Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší.

Právní otázky (268):Zobrazit všechny právní otázky
Zvětšit okno
Jimmyetern
2019-05-09 13:26:26
Odpovědi : 0
maximum dosage of cialis in clinical trials <a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a> generic 5mg cialis best price <a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a> cialis 5 mg tablet walgreens
ThomasDem
2019-05-09 20:42:11
Odpovědi : 0
cialis soft 20mg <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a> cialis coupons cvs printable <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a> cialis super active 20 mg
Jimmyetern
2019-05-10 10:20:12
Odpovědi : 0
cialis 20 mg manufacturer coupon <a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a> cialis generic date <a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a> generic cialis super active information
ThomasDem
2019-05-10 18:21:51
Odpovědi : 0
cialis prices in usa <a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a> comprar cialis generico opiniones <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a> viagra and cialis dosage
Jimmyetern
2019-05-11 07:54:19
Odpovědi : 0
best price on generic cialis 20 mg <a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a> cialis generic in 2018 <a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a> generic for cialis daily 5 mg
ThomasDem
2019-05-11 15:09:32
Odpovědi : 0
cialis 25mg dosage <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a> generic cialis 5mg for daily use <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> why two bathtubs in cialis commercials
Jimmyetern
2019-05-12 04:56:28
Odpovědi : 0
cialis generico en farmacias de espaГ±a <a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a> best price for cialis 5 mg <a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a> cialis generic tadalafil india
ThomasDem
2019-05-12 12:21:10
Odpovědi : 0
viagra vs cialis vs levitra 2013 <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a> cialis dosage recommendations vs viagra <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> cialis 20 mg dosage instructions
Jimmyetern
2019-05-13 00:28:09
Odpovědi : 0
generico del cialis en chile <a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a> cialis generic 20mg professional <a href="http://cialisec.com/">cialis online</a> generic cialis capsule form
ThomasDem
2019-05-13 07:40:56
Odpovědi : 0
cialis 20 mg coupons <a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a> generic cialis best price <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> viagra vs cialis vs levitra prices
Jimmyetern
2019-05-13 20:52:25
Odpovědi : 0
brand cialis 5mg for sale <a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a> low cost cialis generic <a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a> viagra prices vs cialis
ThomasDem
2019-05-14 04:40:39
Odpovědi : 0
cialis 20 mg costco <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a> generic cialis tadalafil 20mg india <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a> cialis side effects eye
Jimmyetern
2019-05-14 18:51:54
Odpovědi : 0
cialis coupon codes discount <a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a> generic 5mg cialis for daily use <a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a> order generic cialis online canada
ThomasDem
2019-05-15 02:36:41
Odpovědi : 0
cialis prices usa <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> coupons for cialis 5mg in texas <a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a> cialis cost 20mg vs 5mg
Jimmyetern
2019-05-15 16:13:33
Odpovědi : 0
cialis vs viagra dose chart <a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a> cialis 5mg price australia <a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a> cialis dose 40 mg
ThomasDem
2019-05-15 23:50:11
Odpovědi : 0
cialis 20 mg tablet cost <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a> ez online pharmacy buy cialis usa <a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a> generic cialis soft tabs online
Jimmyetern
2019-05-16 13:04:02
Odpovědi : 0
cialis 20mg directions <a href="http://cialisec.com/">cialis online</a> cialis generico mejor precio <a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a> cost of cialis vs viagra vs levitra
ThomasDem
2019-05-16 20:25:55
Odpovědi : 0
cialis brand 20 mg <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a> super active cialis 20 mg for sale <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> cialis and viagra side effects
Jimmyetern
2019-05-17 10:30:22
Odpovědi : 0
generic cialis super active <a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a> cialis generic prices with prescription <a href="http://cialisec.com/">cialis online</a> cost of cialis 20 mg at walgreens
ThomasDem
2019-05-17 18:14:48
Odpovědi : 0
cialis coupons printable 2017 <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a> kamagra oral jelly vs cialis <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a> levitra v viagra v cialis
Jimmyetern
2019-05-18 07:06:29
Odpovědi : 0
maximum dose of cialis at a time <a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a> viagra cialis levitra cost <a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a> cialis generico barato espaГ±a
Jimmyetern
2019-05-20 00:22:17
Odpovědi : 0
buy cialis in usa online <a href="http://cialisec.com/">cialis online</a> cialis superdosagem <a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a> comprar cialis generico al mejor precio
ThomasDem
2019-05-20 08:36:58
Odpovědi : 0
cialis generic release in us <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a> cialis 20 mg prices with prescription <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> cialis online ebay
Jimmyetern
2019-05-20 23:41:11
Odpovědi : 0
is there a generic drug for cialis or viagra <a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a> cialis soft gel caps <a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a> extra super cialis generic
ThomasDem
2019-05-21 05:56:56
Odpovědi : 0
cialis generic vs. brand name <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> coupon for cialis 20mg <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> cialis generico en mexico comprar
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top