Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

HLAVA II MZDA

§ 113

Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

(1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

(2) Je-li zaměstnanec statutárním orgánem zaměstnavatele, sjednává s ním mzdu nebo mu ji určuje ten, kdo ho na pracovní místo ustanovil, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(3) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

(4) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

§ 114

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.

(3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

§ 115

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

(1) Za dobu práce ve svátek23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek23), které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

§ 116

Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

§ 117

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

§ 118

Mzda za práci v sobotu a v neděli

(1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

(2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

§ 119

Naturální mzda

(1) Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci

vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112).

(2) Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo služby.

(3) Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům42), obvyklé ceně43), nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

Mzda při uplatnění konta pracovní doby

§ 120

(1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši (dále jen "stálá mzda"), sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovená vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku.

(2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.

(3) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje

§ 121

(1) Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu [§ 120 odst. 2 písm. b)] za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit.

(2) Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci pracovní dobu nerozvrhne. Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší.

Zvětšit okno
odogogoygik
2017-01-10 13:03:29
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
epeausleom
2017-01-10 13:36:03
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ozuculogatoc
2017-01-10 13:56:25
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
etawayoseucu
2017-01-10 21:32:00
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ohaqeropupo
2017-01-10 21:46:12
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
Jorgecew
2018-05-09 18:16:05
Odpovědi : 0
kamagra 100mg tablets china <a href="http://kamagradyn.com/">kamagra 100 mg</a> kamagra forum 2014 <a href="http://kamagradyn.com/">kamagra 100 mg</a> kamagra oral jelly review forum http://kamagradyn.com/ kamagra reviews users
JefferyGom
2018-05-11 07:42:16
Odpovědi : 0
the kamagra store coupon buy kamagra oral jelly online in india kamagra jelly side effects kamagra 100mg tablets for sale
JuniorOnemo
2018-06-13 01:53:15
Odpovědi : 0
pfizer manufacturer coupons for viagra <a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a> viagra feminino farmacia <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a> levitra vs viagra side effects
MichaelsuegE
2018-06-19 05:26:28
Odpovědi : 0
cialis tadalafil lilly 10mg <a href="http://justinpro.com/">buy cialis online</a> cialis maximum dose <a href="http://justinpro.com/">buy cialis online</a> cialis coupon
DanielBaigo
2018-06-19 07:23:07
Odpovědi : 0
kamagra oral jelly 100 mg wirkungsdauer <a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a> kamagra gold 100mg reviews <a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a> kamagra store gutschein
Jaredhuh
2018-06-19 22:52:22
Odpovědi : 0
lilly cialis coupon trial offer 30 day <a href="http://cialisprod.com/">buy generic cialis online</a> comprar cialis generico opiniones <a href="http://cialisprod.com/">buy cialis</a> dosage strengths of cialis
JuniorOnemo
2018-06-22 18:34:27
Odpovědi : 0
generic viagra online united states <a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a> is viagra available in ukraine <a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a> levitra vs viagra vs cialis alcohol
AllanNip
2018-06-28 15:51:46
Odpovědi : 0
when is cialis going generic 2017 <a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a> generic cialis soft 40mg <a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a> cialis side effects go away
FloydBargy
2018-06-28 16:10:47
Odpovědi : 0
kamagra shop deutschland test <a href="http://kamagradyn.com/">kamagra 100mg</a> kamagra 100mg oral jelly for sale <a href="http://kamagraonl.com/">kamagra oral jelly</a> kamagra 100mg
Matthewchows
2018-06-30 21:28:27
Odpovědi : 0
is generic cialis available in united states <a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis</a> walgreens cost for cialis 20 mg tablets <a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a> generico do cialis no brasil
AntonCit
2018-07-01 11:32:47
Odpovědi : 0
cialis generic side effects <a href="http://cialisgenericsa.com/">buy generic cialis</a> walmart price for cialis 20mg <a href="http://cialisgenericsa.com/">buy generic cialis online</a> cialis coupon eli lilly
Haroldamusa
2018-07-14 16:15:22
Odpovědi : 0
kamagra direct <a href="https://www.kamagradax.com/">buy kamagra 100mg</a> kamagra reviews <a href="https://www.kamagradax.com/">buy kamagra</a> cheap kamagra uk reviews
Davidemuck
2018-07-14 22:08:44
Odpovědi : 0
kamagra 100mg tablets for sale in used cars <a href="https://www.kamagrajellyk.com/">kamagra</a> kamagra bestellen nederland <a href="https://www.kamagrajellyk.com/">kamagra</a> reviews kamagra gold
Charlesmep
2018-07-16 08:04:33
Odpovědi : 0
buy cheap viagra india <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a> safe dosage of viagra for men <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a> generic viagra 100mg sildenafil workout http://viagrapipls.com/ cheap viagra generic 100mg
RobertFEX
2018-07-16 17:41:52
Odpovědi : 0
kamagra 100mg chewables for sale <a href="https://www.kamagrapos.com/">kamagra 100mg</a> kamagra uk company <a href="https://www.kamagrapos.com/">kamagra jelly</a> kamagra 100mg generic viagra for sale
Lloydmycle
2018-07-31 18:11:49
Odpovědi : 0
kamagra forum romania <a href="https://www.kamagradax.com/">buy kamagra</a> kamagra reviews side effects <a href="https://www.kamagradax.com/">buy kamagra 100mg</a> kamagra 100mg oral jelly ebay
Michaeldycle
2018-07-31 20:12:48
Odpovědi : 0
kamagra forum hr <a href="https://www.kamagrajellyk.com/">buy kamagra</a> kamagra 100mg tablets for sale in uses <a href="https://www.kamagrajellyk.com/">kamagra</a> kamagra jelly kopen amsterdam
FloydToift
2018-08-03 09:39:58
Odpovědi : 0
cialis-dapoxetine (generic) <a href="http://akkordeon-shop.ru/assets/skachat-android-41-na-htc.html">скачать андроид 4.1 на htc</a> cialis 5 mg price costco <a href="http://akkordeon-shop.ru/assets/nardi-russkie-skachat-dlya-android.html">нарды русские скачать для андроид</a> viagra and cialis combo dosages http://akkordeon-shop.ru/assets/gadalka-vse-serii-podryad-v-horoshem-kachestve-skachat.html professional samples of cialis
RandallKnise
2018-08-03 13:39:39
Odpovědi : 0
price cialis 20mg walgreens <a href="http://blincovka.ru/666b986674fbb5b3681d000372ff66e32832ed4f/android-chto-na-kartinke-apk.html">http://blincovka.ru/666b986674fbb5b3681d000372ff66e32832ed4f/android-chto-na-kartinke-apk.html</a> maximum dose of cialis in 24 hours <a href="http://blincovka.ru/666b986674fbb5b3681d000372ff66e32832ed4f/folksvagen-passat-b5-instruktsiya-po-ekspluatatsii-skachat.html">http://blincovka.ru/666b986674fbb5b3681d000372ff66e32832ed4f/folksvagen-passat-b5-instruktsiya-po-ekspluatatsii-skachat.html</a> price cialis 20mg walgreens http://blincovka.ru/666b986674fbb5b3681d000372ff66e32832ed4f/persi-dzhekson-i-olimpiytsi-sekretnie-materiali-skachat-na-elektronnuyu-knigu.html coupon for cialis 20 mg
Thomasflesk
2018-08-04 09:17:18
Odpovědi : 0
cialis 5 mg tablets cost <a href="http://tranzitnaya.ru/assets/konturnie-karti-materiki-okeani-narodi-i-strani-7-klass-skachat.html">http://tranzitnaya.ru/assets/konturnie-karti-materiki-okeani-narodi-i-strani-7-klass-skachat.html</a> price comparison viagra vs cialis <a href="http://tranzitnaya.ru/assets/skachat-metodicheskie-rekomendatsii-po-osnovam-ekspluatatsii-podvizhnogo-sostava.html">http://tranzitnaya.ru/assets/skachat-metodicheskie-rekomendatsii-po-osnovam-ekspluatatsii-podvizhnogo-sostava.html</a> cialis 5mg vs viagra 100mg http://tranzitnaya.ru/assets/android-6-postavit-foto-na-kontakt.html levitra vs cialis price
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top