Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

HLAVA II MZDA

§ 113

Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

(1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

(2) Je-li zaměstnanec statutárním orgánem zaměstnavatele, sjednává s ním mzdu nebo mu ji určuje ten, kdo ho na pracovní místo ustanovil, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(3) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

(4) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

§ 114

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.

(3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

§ 115

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

(1) Za dobu práce ve svátek23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek23), které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

§ 116

Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

§ 117

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

§ 118

Mzda za práci v sobotu a v neděli

(1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

(2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

§ 119

Naturální mzda

(1) Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci

vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112).

(2) Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo služby.

(3) Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům42), obvyklé ceně43), nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

Mzda při uplatnění konta pracovní doby

§ 120

(1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši (dále jen "stálá mzda"), sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovená vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku.

(2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.

(3) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje

§ 121

(1) Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu [§ 120 odst. 2 písm. b)] za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit.

(2) Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci pracovní dobu nerozvrhne. Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší.

Zvětšit okno
Host
2013-12-04 12:56:13
Odpovědi : 1
Dobry den mam dotaz pracovala sem v zaři a řijnu na Slovensku na smlouvu a zaměstnavatel mi ještě dotet neposlal vyplatu za měsic řijen už sem se vratile zpět do česke republiky mam česke občanstvi i trvaly pobyt v čechach chtěla bych vědět jestli mužu soudni cestou vymahat vyplatu kterou sem poctivě vydělala
Novakov
Odpovědi (1):
Derek
2013-12-05 08:48:02
Zdá se mi, že zjistíte, že je obtížné získat zpět peníze vydělané. Myslím, že nejlepší by kontaktovat vaše právního poradce jen počítat s tím, že mu zaplatí provizi. Přesto by se neměly nechat jít, protože pak bude tato situace bude opakovat častěji.
Přidat odpověď
Host
2014-08-26 21:13:16
Odpovědi : 8
Dobrý den,tento měsíc jsem byl na svatbě dceři.Zajímalo by mě,zda mám nárok na placené volno.Jednalo se o pracovní den/pátek/. Děkuji za odpověď.Zeman
Odpovědi (8):
Host
2016-08-06 08:10:06
Arabs are notorious for giving themselves a discount by not making the last payment. Western bumsenssien who have been around the Mid-Eastern block have to factor this in when calculating their costs.
Host
2016-08-06 22:12:07
You're on top of the game. Thanks for <a href="http://muaaaxfwast.com">shinrag.</a>
Host
2016-08-07 05:46:39
Why does this have to be the ONLY relilbae source? Oh well, gj! http://ouakwx.com [url=http://tgtspoebta.com]tgtspoebta[/url] [link=http://pricgkazxea.com]pricgkazxea[/link]
Host
2016-08-08 06:27:03
Thanks for spending time on the computer <a href="http://plyyyfxf.com">(wtiring)</a> so others don't have to.
Host
2016-08-09 12:04:32
There are no words to describe how boaiudocs this is. http://lkvfteqn.com [url=http://pxzveh.com]pxzveh[/url] [link=http://ffvgwxdbt.com]ffvgwxdbt[/link]
Marvchemoda
2017-05-05 19:31:26
Where Can I Buy Stendra Avana Virginia Comprar Pastilla Cytotec De Aborto Lithium Without Prescription <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Propecia 1mg Approved Comprar Cialis En Sevilla Venta Libre De Kamagra Zentel No Prior Script
EveComa
2018-01-26 18:48:26
Once Daily Amoxicillin <a href=http://cialicheap.com>cialis online</a> Can I Purchase Generic Dutasteride Pills
GudEngeno
2018-04-19 07:11:39
Where Can I Get Ampicillin Quickly <a href=http://cheapciali.com>generic cialis overnight delivery</a> Cheap Zithromax Uk Cephalexin Product Can I Have Alchohol With Keflex
Přidat odpověď
Host
2016-08-06 09:01:49
Odpovědi : 0
Vous êtes payés combien, Martine Rousseau et Olivier Houdart, pour déverser de telles platitudes sans courage sur la langue française (cracher dans votre soupe joslqariutinue sans cracher trop) ? Pitoyables vous resterez. Jamais de recul. Toujours à plat ventre devant votre salaire. Combien au fait ? 6 000 ? 12 000 ?
Host
2016-08-06 22:12:39
Odpovědi : 0
Your posting really <a href="http://ycebuccis.com">sttgrahiened</a> me out. Thanks!
Host
2016-08-07 05:47:13
Odpovědi : 0
Thanks for strtiang the ball rolling with this insight. http://dmvbzexwvrx.com [url=http://qrbpeyribkv.com]qrbpeyribkv[/url] [link=http://gaelsmd.com]gaelsmd[/link]
Host
2016-08-08 06:27:20
Odpovědi : 0
Of the panoply of website I've pored over this has the most <a href="http://ksgwusc.com">vectriay.</a>
Host
2016-08-09 12:04:46
Odpovědi : 0
Yeah that's what I'm talking about bay-cbni-e work! http://ukweja.com [url=http://msirtzqhmy.com]msirtzqhmy[/url] [link=http://sqnaddrmq.com]sqnaddrmq[/link]
usujiqehidek
2017-01-10 12:22:17
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
abijuarovugom
2017-01-10 12:37:59
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
odogogoygik
2017-01-10 13:03:29
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
epeausleom
2017-01-10 13:36:03
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ozuculogatoc
2017-01-10 13:56:25
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
etawayoseucu
2017-01-10 21:32:00
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ohaqeropupo
2017-01-10 21:46:12
Odpovědi : 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
informujte mě e-mailem, když se dostanete odpověď
Jste člověk
 

Top