Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

HLAVA II MZDA

§ 113

Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

(1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

(2) Je-li zaměstnanec statutárním orgánem zaměstnavatele, sjednává s ním mzdu nebo mu ji určuje ten, kdo ho na pracovní místo ustanovil, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(3) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

(4) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

§ 114

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.

(3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

§ 115

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

(1) Za dobu práce ve svátek23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek23), které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

§ 116

Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

§ 117

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

§ 118

Mzda za práci v sobotu a v neděli

(1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

(2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

§ 119

Naturální mzda

(1) Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci

vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112).

(2) Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo služby.

(3) Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům42), obvyklé ceně43), nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

Mzda při uplatnění konta pracovní doby

§ 120

(1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši (dále jen "stálá mzda"), sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovená vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku.

(2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.

(3) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje

§ 121

(1) Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu [§ 120 odst. 2 písm. b)] za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit.

(2) Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci pracovní dobu nerozvrhne. Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší.

Právní otázky (375):Zobrazit všechny právní otázky
Zvětšit okno
Patrickgedia
2019-07-13 20:49:18
Odpovědi : 0
kamagra oral jelly made in india [url=http://kamagratos.com/]kamagra 100 mg[/url] kamagra kopen belgie <a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a> kamagra oral jelly wirkung bei frauen <a href="http://vlad2.hiblogger.net/188668.html">kamagra 100mg 7 tablets</a> kamagra jelly reviews [url=http://antonstr100.hiblogger.net/1300834.html]kamagra 100 chewable[/url]
JamesScura
2019-07-14 05:33:59
Odpovědi : 0
womens kamagra 100mg tablets <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a> kamagra gold 1200din [url=http://kamagrabax.com/]kamagra 100 mg[/url] kamagra forum srpski <a href="http://www.91lai.com/huwai/rmhw/00014469.html">kamagra oral jelly 100mg usa</a> kamagra customer reviews [url=http://www.cam2see.com/blog/archives/87-Enriqo-says-that-my-cam-girls-are-very-sexy.html]kamagra 100mg 7 tablets[/url]
CharlesWet
2019-07-14 15:45:23
Odpovědi : 0
kamagra 100mg oral jelly review [url=http://kamagrapox.com/]kamagra 100 mg[/url] kamagra shop erfahrung <a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a> kamagra shop erfahrungen 2016 <a href="http://bilder.sondbachschlorbe.de/details.php/details.php?image_id=838">kamagra oral jelly viagra</a> kamagra shop erfahrungen 2017 [url=http://mod-tec.ru/forum/61178_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/48932_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Android+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%21?message_quote_form=112302&message_rows=243&page=2]kamagra jelly kopen amsterdam[/url]
Patrickgedia
2019-07-14 21:05:12
Odpovědi : 0
cheap kamagra uk reviews [url=http://kamagratos.com/]buy kamagra[/url] kamagra oral jelly 100mg side effects <a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a> kamagra oral jelly usa next day shipping uk <a href="http://biostudlife.hiblogger.net/14338.html">kamagra oral jelly kaufen per nachnahme</a> kamagra kopen [url=http://amigorochka.hiblogger.net/25346.html]kamagra oral jelly kopen in rotterdam[/url]
JamesScura
2019-07-15 05:45:31
Odpovědi : 0
kamagra 100mg tablets reviews <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a> kamagra kopen apotheek [url=http://kamagrabax.com/]buy kamagra[/url] kamagra gold 100mg reviews <a href="https://www.radiostudent.si/comment/125540">kamagra 50 mg oral jelly usa</a> india kamagra 100 chewable tablets [url=http://myfirstworld.com/profile.asp?user=787068]the kamagra store hoax[/url]
oboisayaberem
2019-08-16 08:19:07
Odpovědi : 0
[url=http://mewkid.net/order-amoxicillin/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/order-amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> xns.khow.zakonik-prace.org.zza.dp http://mewkid.net/order-amoxicillin/
abojucuxefay
2019-08-16 08:35:58
Odpovědi : 0
[url=http://mewkid.net/order-amoxicillin/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/order-amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> adx.iwte.zakonik-prace.org.pbf.se http://mewkid.net/order-amoxicillin/
aduliva
2019-08-17 12:57:47
Odpovědi : 0
[url=http://mewkid.net/order-amoxicillin/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/order-amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> pdg.gvwd.zakonik-prace.org.ssj.jr http://mewkid.net/order-amoxicillin/
eknibakaci
2019-08-17 13:15:05
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/order-amoxicillin/">Brand Amoxil</a> gdw.lvfv.zakonik-prace.org.sam.ai http://mewkid.net/order-amoxicillin/
etjoboqohar
2019-10-07 13:24:10
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-xalanta/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> zbg.pimg.zakonik-prace.org.icq.rn http://mewkid.net/buy-xalanta/
uxagaibafuc
2019-10-07 13:32:07
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/buy-xalanta/">Amoxicillin Without Prescription</a> xzf.kika.zakonik-prace.org.muz.az http://mewkid.net/buy-xalanta/
okluahocol
2019-10-08 14:06:06
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/buy-xalanta/">Amoxicillin Online</a> msw.knsc.zakonik-prace.org.fcx.wh http://mewkid.net/buy-xalanta/
ivikujon
2020-01-06 14:53:30
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> aqj.pxkt.zakonik-prace.org.ful.ea http://mewkid.net/who-is-xandra/
uoxifavao
2020-01-06 15:15:28
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500 Mg</a> tga.pkkj.zakonik-prace.org.ror.jt http://mewkid.net/who-is-xandra/
icwugowiu
2020-01-06 15:35:56
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Buy Amoxicillin</a> ipt.nqbd.zakonik-prace.org.ztl.kf http://mewkid.net/who-is-xandra/
aqacanudriyer
2020-01-06 15:57:45
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin No Prescription</a> qgf.wvbz.zakonik-prace.org.zrx.xv http://mewkid.net/who-is-xandra/
umipimxi
2020-01-08 03:11:00
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxil Online <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Buy Amoxicillin Online</a> lkd.ojph.zakonik-prace.org.ffk.qd http://mewkid.net/who-is-xandra/
iluunaruzuni
2020-01-08 03:16:18
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Without Prescription</a> xlo.elzx.zakonik-prace.org.ifo.kg http://mewkid.net/who-is-xandra/
uzuluowobu
2020-01-08 03:54:06
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500 Mg</a> frx.qgbx.zakonik-prace.org.add.ng http://mewkid.net/who-is-xandra/
murivuraynejo
2020-01-08 04:13:11
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> akv.tkio.zakonik-prace.org.gen.pq http://mewkid.net/who-is-xandra/
fukosasodo
2020-01-08 05:08:50
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Dosage <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin On Line</a> ilc.iefp.zakonik-prace.org.btl.wj http://mewkid.net/who-is-xandra/
uwidedimzgmo
2020-01-10 04:31:13
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> jnn.isui.zakonik-prace.org.iyh.os http://mewkid.net/who-is-xandra/
ubeduayow
2020-01-10 04:40:42
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxil Causes Gallstones</a> jeh.xibf.zakonik-prace.org.rpe.iu http://mewkid.net/who-is-xandra/
ixusritosoaka
2020-01-10 20:38:15
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500 Mg</a> njj.jfts.zakonik-prace.org.srq.nv http://mewkid.net/who-is-xandra/
wuzaosixponul
2020-01-10 21:18:07
Odpovědi : 0
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> ruk.ubre.zakonik-prace.org.fxg.uj http://mewkid.net/who-is-xandra/
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top