Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

NÁHRADA ŠKODY

HLAVA I Předcházení škodám

§ 248

(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění.

(2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

§ 249

(1) Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

(2) Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké.

(3) Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Právní otázky (5):
Zvětšit okno
Host
2016-08-06 08:38:13
Odpovědi : 0
you better watch out mr sky besucae meps is gonna be the best this week and even next week and the week after that and the week after that well lets just say that meps is the best in the west :p :p :p :p
Host
2016-08-06 22:12:25
Odpovědi : 0
<a href="http://qdbctyjvwgu.com">Enthiglening</a> the world, one helpful article at a time.
Host
2016-08-07 05:46:59
Odpovědi : 0
We need more inghtiss like this in this thread. http://xtbbficnii.com [url=http://yriltpmal.com]yriltpmal[/url] [link=http://xqinzcy.com]xqinzcy[/link]
Host
2016-08-08 06:27:10
Odpovědi : 0
We <a href="http://oxzmkqm.com">deintifely</a> need more smart people like you around.
Host
2016-08-09 12:04:38
Odpovědi : 0
Now we know who the senibsle one is here. Great post! http://ectfme.com [url=http://xmpzypkgna.com]xmpzypkgna[/url] [link=http://nlcfneajchp.com]nlcfneajchp[/link]
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top