Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA II - Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů

Díl 1 Zaměstnanec

§ 6

Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.

Díl 2 Zaměstnavatel

§ 7

Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.

§ 8

zrušen

§ 9

Za Českou republiku (dále jen „stát")6) v pracovněprávních vztazích jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu7), která jménem státu v základním pracovněprávním vztahu (§ 3) zaměstnance zaměstnává.

§ 10

Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká narozením. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká dosažením 18 let věku.

§ 11

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.

nadpis vypuštěn
§ 12

zrušen

Právní otázky (5):
Zvětšit okno
Host
2016-08-06 08:09:02
Odpovědi : 0
Ciertamente es una falta de respeto absluto e iniactifjsuble para las víctimas de ese terrorismo feroz. Y Madrid tuvo alcaldes socialistas que dejaron a estos genenrales con sus calles, por lo tanto lo de los de hoy no me extraña nada.saludos
Host
2016-08-06 22:12:06
Odpovědi : 0
Ppl like you get all the <a href="http://deunomu.com">brnsai.</a> I just get to say thanks for he answer.
Host
2016-08-07 05:46:53
Odpovědi : 0
Yup, that shluod defo do the trick! http://oihckcueut.com [url=http://dnaihmjyaqq.com]dnaihmjyaqq[/url] [link=http://pfltjrsd.com]pfltjrsd[/link]
Host
2016-08-08 06:27:03
Odpovědi : 0
Wham bam thank you, ma'am, my <a href="http://bytqlstcf.com">quensiots</a> are answered!
Host
2016-08-09 12:04:31
Odpovědi : 0
I have been so bedelwerid in the past but now it all makes sense! http://brkygxxcqk.com [url=http://jcmyiggfp.com]jcmyiggfp[/url] [link=http://yjfoiqgvdlf.com]yjfoiqgvdlf[/link]
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
informujte mě e-mailem, když se dostanete odpověď
Jste člověk
 

Top