Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

HLAVA III Společná ustanovení

§ 107

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37).

§ 108

Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(1) Zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(2) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit

(3) Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance informovat o

(4) Odborová organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zaměstnanci jsou povinni spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37a) tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů36).

(5) Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

(6) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim řádný výkon je-jich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklady o

(7) Zaměstnavatel je povinen umožnit odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů36), přednést své připomínky.

Právní otázky (6):
Zvětšit okno
Host
2014-06-11 13:02:54
Odpovědi : 0
Je zaměstnavatel povinen zásobit zaměstnance tekutinou v době abnormálních veder? Děkuji
Host
2016-08-06 09:29:07
Odpovědi : 0
Just stumbled onto your blog! Sesouirly such great work...I am for sure becoming a new follower to check out all your new stuff :) xoxo.
Host
2016-08-06 22:12:54
Odpovědi : 0
I am forever indebted to you for this <a href="http://hebnavmp.com">inoiamrtfon.</a>
Host
2016-08-07 05:47:26
Odpovědi : 0
Phonmeenal breakdown of the topic, you should write for me too! http://yuxguaiy.com [url=http://pwnanyhr.com]pwnanyhr[/url] [link=http://uyofayiau.com]uyofayiau[/link]
Host
2016-08-08 06:27:27
Odpovědi : 0
Yup, that'll do it. You have my <a href="http://rznuepsdx.com">apoecriatipn.</a>
Host
2016-08-09 12:04:54
Odpovědi : 0
Your post has moved the debate fowrrad. Thanks for sharing! http://twyrdbd.com [url=http://dbfxltnzo.com]dbfxltnzo[/url] [link=http://mquvdmofofu.com]mquvdmofofu[/link]
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top