Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

HLAVA II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

§ 103

(1) Zaměstnavatel je povinen

Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

(4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

(5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

§ 104

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

(1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem34).

(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

(3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.

(4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

(5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

(6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

§ 105

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

(1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

(2) Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

(3) Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

(4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

(5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

(6) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

(7) Vláda stanoví nařízením

§ 106

Práva a povinnosti zaměstnance

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

(3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen

Zvětšit okno
RogerFoG
2018-08-12 08:30:40
Odpovědi : 0
<a href="http://tlebexen.ugu.pl/hakaxole/spolszczenie-o-o-defrag-professional-18-serial.html#">spolszczenie o o defrag professional 18 serial</a> adobe after effects cs4 crack amtlib.dll [url=http://statualun.ugu.pl/sohom/lord-of-the-rings-battle-for-middle-earth-2-cheats-xbox.html#]lord of the rings battle for middle earth 2 cheats xbox[/url] <a href="http://senfieda.ugu.pl/rigovi/patch-counter-strike-16-with-servers-ip-address-in-karachi.html#">patch counter strike 1.6 with servers ip address in karachi</a> city navigator north america 2018 non nt 2018.20 mega [url=http://venlyta.ugu.pl/nuzax/count-of-monte-cristo-movie-online.html#]count of monte cristo movie online[/url] http://fphowabex.ugu.pl/wubehygo/pc-boom-voyage-v113-unlimited-play-big-fish-games.html
RogerFoG
2018-08-15 02:29:05
Odpovědi : 0
<a href="http://waiscinring.ugu.pl/nihotecu/joost-internet-tv-friends-edition-v011095.html#">joost internet tv friends edition v01.10.9.5</a> tony hawk pro skater 4 organization serial number [url=http://elorre.ugu.pl/wadojuc/autodesk-autocad-architecture-v2018-64-bit.html#]autodesk autocad architecture v2018 64 bit[/url] <a href="http://ciride.ugu.pl/jafajoqiq/ios-5-beta-2-ipod-touch-3rd-gen.html#">ios 5 beta 2 ipod touch 3rd gen</a> internet manager 6.03 beta build 6 ptjms [url=http://mondetant.ugu.pl/pykebec/journey-to-the-center-of-the-earth-2018-filming-locations.html#]journey to the center of the earth 2018 filming locations[/url] http://anoutwho.ugu.pl/bivar/harold-kumar-go-to-white-castle-2004-free-download.html
Tyronedal
2018-08-16 19:31:33
Odpovědi : 0
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> buying cialis online from canada cialis canada [url=http://buycialisonli.com/#]http://buycialisonli.com/[/url] no prescription cialis cheap http://buycialisonli.com/
Tyronedal
2018-08-18 04:35:09
Odpovědi : 0
<a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a> cialis therapie buy generic cialis online canada [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url] buy cialis 50mg http://buycialisonla.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
CoreyWES
2018-08-20 08:37:19
Odpovědi : 0
<a href="http://viabiovit.com/#">viabiovit.com</a> buy cheap viagra uk can you actually buy viagra online [url=http://viabiovit.com/#]http://viabiovit.com/[/url] where can you buy viagra from http://viabiovit.com/#viagra-generic viagra or generic viagraguardian pharmacy viagraqual o preco viagra genericoviagra e hipertensionviagra ploiestio que se sente quando se toma viagraviagra patent expiration date wikimag je viagra meenemen naar thailandcheap brand viagra 100mgviagra increased heart rateviagra banska bystrica
Tyronedal
2018-08-21 07:04:10
Odpovědi : 0
<a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a> cialis super active sale order cialis paypal [url=http://buycialisky.com/#]http://buycialisky.com/[/url] cialis baratos compran uk http://buycialisky.com/
Tyronedal
2018-08-22 12:26:45
Odpovědi : 0
<a href="http://babecolate.com/#">buy original cialis</a> buy generic cialis online canada <a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> cialis canada prices [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url] overnight cialis tadalafil http://babecolate.com/ cialis dailey usecialis expirationvanzari viagra cialis1buy cialis onlinecialis side effect age to usecialis superior in diabetescialis soft topheadaches or heartburn taking cialiscialis allergic lesionsno presciption cialisdoes medicare pay for viagra and cialispreisvergleich viagra levitra cialiscialis soft tabs online
Tyronedal
2018-08-23 09:15:44
Odpovědi : 0
<a href="http://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a> tadalafil 10 mg cialis uk [url=http://viagravipsale.com/#]http://viagravipsale.com/[/url] female cialis lowest price http://viagravipsale.com/
Tyronedal
2018-08-25 14:57:19
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisb.com/#">cialis 20mg coupon</a> cialis comanda <a href="http://cialisb.com/#">cialisb.com</a> cialis vs viagra <a href=http://cialisb.com/#>http://cialisb.com/</a> cialis without a doctor's prescription from canada http://cialisb.com/ cialis eller viagra flashbackprohormones and cialiscialis 5mg pricesonly here cialis pillscialis sample packsgeneric cialis tadalafil 120 tabsconstructeur automobile presse sp cialis edefine sp cialis cdaoefectos de cialis 10 mgcialis on ineonly now cialis 20 mghow to get cialis
Tyronedal
2018-08-26 17:13:27
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisky.com/#">cialis 20 mg best price</a> cialis from canada <a href="http://cialisky.com/#">cialisky.com</a> cialis from usa pharmacy <a href=http://cialisky.com/#>http://cialisky.com/</a> tadalafil 20 mg mexico http://cialisky.com/ comparison between vardenafil cialis and viagravantagens do cialis sobre o viagracialis rezeptfrei im ausland kaufencialis soft cuponscialis proffesionalmelanger viagra et cialislong term use of cialiscialis shopcialis side effect blood in semenonce daily cialis doseviva cialis
Tyronedal
2018-08-28 06:29:30
Odpovědi : 0
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a> cialis cena apoteka cialis coupon <a href=http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#>http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a> cialis 5mg prix http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#cialis-without-a-doctors-prescription
CoreyWES
2018-08-29 02:46:08
Odpovědi : 0
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> online pharmacies india pharmacy <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a> cialis canadian pharmacy http://canadianpharmacyonli.com/#viagra-20mg aarp recommended canadian pharmaciescanada drug pharmacycanadian pharmacycanadian pharmacycanadian pharmacycanadian medications pharmacypharmacy canadadrugstore onlinecialis canadian pharmacybuy viagra 25mgcanada online pharmacies surreyreputable canadian prescriptions onlinepharmacy canada bestnorthwest pharmacies mail ordercanadian rxlist
CoreyWES
2018-08-31 06:12:21
Odpovědi : 0
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> northwestpharmacy canadian rx <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a> pharmacy canada best http://canadianpharmacytousa.com/#buy-viagra-online drugs for sale in canadacialis from canadatrust pharmacy canadiancanada medication pricesdrugs for sale in mexicopharmacy canadasafe canadian online pharmaciesnorthwest pharmaciespharmacy onesourcedrugs for sale in ukcanada pharmaciescanada medications buycanada vagracialis canadian pharmacy
CoreyWES
2018-09-01 00:46:51
Odpovědi : 0
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/">trust pharmacy of canada</a> drugs for sale <a href="http://canadianpharmacytousa.com/">canadianpharmacytousa.com</a> canadian medications <a href=http://canadianpharmacytousa.com/>http://canadianpharmacytousa.com/</a> cialis from canada http://canadianpharmacytousa.com/#tadalafil-5mg canadian cialiscanada online pharmacies medicationbuy viagrowdrugs for sale on internetpharmacy canada reviewscanada medication pharmacyprescriptions from canada withoutonline pharmacies legitimateaarp recommended canadian online pharmaciescanadian medications pharmacycanadian medications online
Tyronedal
2018-09-02 02:19:39
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisb.com/#">buy cheap cialis on line</a> cialis 20 mg <a href="http://cialisb.com/#">cialisb.com</a> generic cialis tadalafil 20mg <a href=http://cialisb.com/#>http://cialisb.com/</a> cialis 5mg price comparison http://cialisb.com/ where can i get cialisprijs cialis 20 mgcialis low dose reviewscialis tongue swellingglaucoma cialispotenzmittel viagra cialis levitra &amp; coapcalis cialisbuy cialis from canadagenetic cialis from indiacialis dosecheap cialis generic mastercardcialis tadalafil icoscialis 20 mg 30 tablet eczane fiyat?cialis shopprijs cialis dagelijks
Tyronedal
2018-09-02 20:52:32
Odpovědi : 0
<a href="http://cialissv.com/#">cialis no doctor's prescription</a> tadalafil generic <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a> cialis 5mg generic prices <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a> cialis prices mexico http://cialissv.com/ viagra e cialis qual o melhorcialis generic order online bad experiencevoorschrift nodig voor cialiscialis ophalen utrechtfibromyalgia sexual stimulation viagra cialis levitracialis side effects neurosesfemale viagra vs female cialiscialis 20 mg funziona semprecialis online niederlandecialis generika in deutschen apothekentestimony cialis soft
Tyronedal
2018-09-03 10:44:12
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisvu.com/#">buy cialis cheap</a> purchase cialis <a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a> tadalafil tablets 40mg <a href=http://cialisvu.com/#>http://cialisvu.com/</a> canadian cialis http://cialisvu.com/ cialis op doktersreceptcialis free samplescialis kaufen hollandcialis pencialis soft pill picsonline cialis dream pharmaceuticalhalf life of cialis dailydaily cialis and viagracialis soft 10 20 mg picturegefalschte cialis erkennen
RogerFoG
2018-09-04 09:52:34
Odpovědi : 0
<a href="http://middsupna.7m.pl/posts/127-instrukcija-kak-zapletat-kosichki.html#">Инструкция как заплетать косички</a> книга русский наган скачать <a href=http://riabanme.7m.pl/articles/22-skachat-draiver-dlja-nvidia-9800-gtx.html#>Скачать драйвер для nvidia 9800 gtx</a> <a href="http://titcentper.7m.pl/news/32-alligator-signalizacija-instrukcija-polzovatelja.html#">Аллигатор сигнализация инструкция пользователя</a> драйвер для pci device скачать <a href=http://stabgioro.7m.pl/news/28-skachat-simuljator-vozhdenie-avtobusa-na-android.html#>Скачать симулятор вождение автобуса на андроид</a> http://enzeilen.7m.pl/posts/41-serija-pravo-silneishego-4-knigi-skachat.html а
RogerFoG
2018-09-05 00:53:44
Odpovědi : 0
<a href="http://ketsiper.7m.pl/posts/527-skachat-internet-radio-programmu.html#">Скачать интернет радио программу</a> скачать танцевальные детские мелодии <a href=http://acunem.7m.pl/posts/272-kenwood-kdc-w4034y-instrukcija.html#>Kenwood kdc w4034y инструкция</a> <a href="http://forginghit.7m.pl/articles/596-kodelak-tabletki-instrukcija-po-primeneniyu.html#">Коделак таблетки инструкция по применению</a> меченый маг скачать мод <a href=http://bidfnofa.7m.pl/articles/140-poshagovaja-instrukcija-kladki-pechei.html#>Пошаговая инструкция кладки печей</a> http://opcenca.7m.pl/news/578-instrukcija-po-deistviyu-personala-federalnogo-suda-na-sluchai-pozhara.html а
Tyronedal
2018-09-06 05:18:18
Odpovědi : 0
<a href="http://buylevitraa.com/#">vardenafil</a> levitra generic name <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a> buy leviton instead <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a> levitra 20 mg cost walmart http://buylevitraa.com/ levitra bayer 20mg meilleur prix <a href=http://buylevitraa.com/#>levitra prices at costco</a> levitra 20 mg pricelevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra prices in usa pharmacylevitra vs viagra costbuy levitating cuplevitra vs viagra effectivenesslevitra generic brandlevitra vs viagravardenafillevitra 20 mg para que sirvebuy levitonlevitra generic 5mggeneric levitra 10mgprices for levitra 20 mgvardenafil hcl 20mgbuy levitralevitra 20 mg costlevitra prices at cvs http://carfagnas.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
Tyronedal
2018-09-23 15:43:04
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisonli.com/#">generic cialis online</a> cialis cena apoteka <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> cialis 5mg coupon <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a> cialis 20mg use http://cialisonli.com/ <a href=http://cialisonli.com/#>Cialis 5mg</a> cialis es mejor que el viagracialis mit rezept kaufenbrand vs generic cialiscialis soft on sale cheap onlinela difference entre le viagra et le cialiscialis 20 mg halbieren http://younghoudwrety.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonli.com
KelRire
2019-02-04 09:26:39
Odpovědi : 0
Reviews <a href=http://drugsir.com>online cialis</a> Viagra Farmaco Generico Tadarise Viagra Ab Heute Billiger Levitra In Farmacia Senza Ricetta Generic Viagra Levitra <a href=http://costofvia.com>viagra</a> Buy Cipro Overseas Perret Discount Generic Finasteride Costo Viagra Ricetta Canadian Pharmacy Prednizone <a href=http://allngos.com></a> Priligy Como Funciona Interaction Amoxicillin Methocarbam Levitra Informazioni Amoxicillin Drug Reaction Legally Levaquin Where To Buy Discount Overnight Shipping <a href=http://purchasecial.com>cialis 5mg</a> Achat Cialis 5 Mg Discount Acticin On Line Thyrox 200 Order Online No Prescription <a href=http://banzell.net>viagra prescription</a> Buy Kamagra Soft
EllNamy
2019-04-28 16:40:53
Odpovědi : 0
Adult Doses Of Amoxicillin Keflex Pregancy <a href=http://cdeine.com>viagra</a> Rask Levering Cialis Keflex Affects Urination
stormovoez83
2019-07-01 15:23:30
Odpovědi : 0
<a href=https://stormovoe.net/neofossen-comentarii-pret-cum-functioneaza-recenzii-experienta-compozitia-dozare-efecte-secundare-de-unde-sa-cumpere/>Neofossen modul de utilizare</a> You actually mentioned that well!
StevExisee
2019-09-11 20:41:24
Odpovědi : 0
Priligy Dapoxetine Blog Bactrim Class Cephalexin Il Cialis In Italia <a href=http://levicost.com>levitra samples</a> Overnight Stendra In Internet Shop Venta Viagra Valencia
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top